Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 12 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 7:

Hãy nêu các tầng lớp cư dân và đời sống trong xã hội thời Lý.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 7:

– Vua quan: Bộ phận chính trong giai cấp thống trị, được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi .

– Địa chủ : quan lại, hoàng tử, công chúa,một số thường dân có nhiều ruộng đất.

– Nông dân: chiếm đa số, họ là lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội nhưng bị bóc lột nặng nề.

– Những người làm nghề thủ công, buôn bán: họ phải nộp thuế và làm nghĩa vụ với vua.

– Nô tì là tù binh hoặc nhưng người vị tội nặng, nợ nần hoặc bán thân, họ phải phục vụ trong cung điện hoặc các nhà quan.

 BAIVIET.COM