Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 12 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 6:

Em hãy giải thích vì sao cây xanh có tác dụng làm sạch không khí ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 6:

Cây xanh có tác dụng làm sạch không khí vì khi cây xanh thực hiện quá trình quang hợp sẽ lấy vào khí cacbonic và thải ra khí oxi, như vậy cây đang cây góp phần cung cấp khí oxi trong lành, làm giảm lượng khí cacbonic.

(BAIVIET.COM)