Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 12 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 7:

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 7:

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa: biểu hiện sự quan tâm của nhà vua đối với sự phát triển sản xuất nông nghiệp. với tâm thức “…không tự mình cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo”.

 BAIVIET.COM