Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 12 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy kể tên một số loại phân hóa học mà em biết.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 10:

Những loại phân hóa học mà em biết là:

– Phân hóa học bổ sung đạm: phân ure, phân amoni nitrat, phân amoni sunphat, phân amoni clorua, phân xianamit canxi, phân amoni photphat.

– Phân hóa học bổ sung lân: Photphat nội địa, phân apatit, supe lân, tecmoo photphat, phân lân kết tủa.

– Phân kali: Kali clorua, kali sunphat.

(BAIVIET.COM)