Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Nhà Trần thành lập.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 12 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4:

Em có nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân dưới thời nhà Trần?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4:

– Dưới thời nhà Trần: Vua với quan, vua với dân gần gũi với nhau.

– Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đánh khi có điều gì cầu xin hoặc oan khất.

– Trong các buổi yến tiệc, vua và quan nắm tay nhau, ca hát vui vẻ…

(BAIVIET.COM)