Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 trang 107 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 107 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 12 – Hình vuông.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 12 Trang 107 SGK Toán 8 – Tập 1:

Đường chéo của hình vuông có những tính chất gì ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 107 SGK Toán 8 – Tập 1:

Hình vuông có tất cả các hình chữ nhật và hình thoi

⇒ Hai đường chéo của hình vuông có tính chất:

Hai đường chéo bằng nhau

Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

Hai đường chéo vuông góc với nhau

(BAIVIET.COM)