Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 11 Trang 73 SGK Lịch sử  lớp 12:

Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 12:

– Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một trật tự thế giới mới được xác lập, đó là trật tự hai cực Ianta.

– Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành một hệ thống thế giới.

– Cao trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở các nước Á, Phi, Mĩ la tinh. Hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tọc bị sụp đổ hoàn toàn.

– Trong nửa sau thế kỉ XX, hệ thống đế quốc chủ nghĩa đã có những biến chuyển quan trọng.

– Quan hệ quốc tế được ở rộng và đa dạng.

– Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đã diễn ra với quy mô, nội dung và nhịp điệu chưa từng thấy trong lịch sử đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng đối với nhân loại, bên cạnh đó là những hệ quả tiêu cực.

(BAIVIET.COM)