Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 10:

– Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất đã làm cho nhu cầu hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng.

– Từ thế kỉ XV, con đường giao lưu buôn nán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người A-Rập độc chiếm, cần phải tìm đường thương mại giữa phương Đông và châu Âu.

– Lúc này , khoa học – kĩ thuật có những bước tiến quan trong như kĩ thuật đóng tàu, la bàn, hải đồ…

(BAIVIET.COM)