Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 46 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 46 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 11 Trang 46 SGK Sinh học lớp 12

Dưới đây là kết quả thí nghiệm lai ruồi giấm của Moocgan. Hãy giải thích kết quả của các phép lai và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

Pt/c: ♀ Thân xám, cánh dài x ♂ Thân đen, cánh cụt

F1: 100% thân xám, cánh dài

♂ Thân xám, cánh dài x ♀ Thân đen, cánh cụt

Fa: 1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cánh cụt

Lời giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 46 SGK Sinh học lớp 12:

Ta thấy:

Pt/c: ♀ Thân xám, cánh dài x ♂ Thân đen, cánh cụt

F1: 100% thân xám, cánh dài

→ Thân xám >> thân đen; cánh dài >> cánh cụt và F1 thân xám, cánh dài dị hợp tử hai cặp gen.

Mặt khác: Cho F1 lai phân tích thì được tỉ lệ Fa: 1: 1 giống phép lai phân tích đối với một tính trạng → Hai gen quy định hai tính trạng màu thân và chiều dài cánh cùng nằm trên một NST.

Quy ước: A – thân xám, a- thân đen; B – cánh dài; b – cánh cụt

Sơ đồ lai:

tra loi cau hoi 1 bai 11 trang 46 sgk sinh hoc lop 12 - loi giai

BAIVIET.COM