Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 9, phần câu hỏi lý thuyết Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 11 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 9:

Mạng điện trong lớp em được lắp đặt nổi hay ngầm? Hãy mô tả cách đi dây và lắp đặt các thiết bị đóng cắt và bảo vệ của mạng điện.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 9:

– Ở trong lớp học mạng điện được lắp đặt nổi.

– Các dây dẫn được lồng trong ống cách điện đặt nổi theo trần nhà hoặc bám sát vào tường rồi chạy theo tường hoặc sàn nhà để nối với các thiết bị điện cũng như các thiết bị đóng cắt và bảo vệ của mạng điện như cầu giao, công tắc,…

(BAIVIET.COM)