Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 11 Trang 45 SGK Lịch sử  lớp 9:

Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của những quyết định đó?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 9:

* Hội nghị đã thông qua những quyết đinh quan trọng sau:

– Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

– Thống nhất thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm giữ gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh.

– Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước phát xít chiến bại và phân chia phạm vị ảnh hưởng giữa các nước chiến thắng.

* Hệ quả:

Những quyết định của hội nghị I-an-ta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới từng bước được thiết lập sau chiến tranh, thường được gọi là “Trật tự hai cực I-an-ta” đứng đầu là Liên Xô và Mĩ.

(BAIVIET.COM)