Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 37 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 37 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 11 Trang 37 SGK Sinh học lớp 6

Hãy chọn các từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây:

Lời giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 37 SGK Sinh học lớp 6:

– Nước và muối khoáng hòa tan trong đất, được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ

– Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.

.BAIVIET.COM