Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 37 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 37 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 11 Trang 37 SGK Địa lí lớp 7:

Quan sát hình 3.3, nêu tên các siêu đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng.

tra loi cau hoi 1 bai 11 trang 37 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 37 SGK Địa lí lớp 7:

Các siêu đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng: Mê-hi-cô Xi ti, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, La-gốt, Cai – rô, Ka – ra – si, Niê – đê – li , Côn-ca-ta, Mum-bai, Ma-ni-la, Gia-các-ta.

(BAIVIET.COM)