Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 Trang 34 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 34 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 11 Trang 34 SGK Lịch sử lớp 4:

Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất nhà Tống để làm gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 34 SGK Lịch sử lớp 4:

– Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất nhà Tống để triệt phá nơi tập trung quân lương của địch ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu.

– Làm giảm ý chí xâm lược của nhà Tống.

(BAIVIET.COM)