Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 27 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 27 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 11 Trang 27 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho đơn thức 3xy².

– Hãy viết một đa thức có hạng tử đều chia hết cho 3xy² ;

– Chia các hạng tử của đa thức đó cho 3xy² ;

– Cộng các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 27 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tra loi cau hoi 1 Bai 11 trang 27 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)