Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 10 Trang 69 SGK Lịch sử  lớp 12:

Hãy nêu những đặc điểm và thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX

Lời giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 12:

Đặc điểm: Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Thành tựu chính:

Khoa học cơ bản: Có những bước nhảy vọt trong các ngành Toán học, Vật lý học, Sinh học… Con người đã ứng dụng vào cải tiến kĩ thuật, phục vụ sản xuất…

Công nghệ: phát minh ra những công cụ sản xuất mới, những vât liệu mới, công nghệ sinh học với những đột phá trong công nghệ di truyền, công nghệ tế bào… Công nghệ thông tin cũng phát triển mạnh mẽ…

(BAIVIET.COM)