Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 10 Trang 56 SGK Lịch sử  lớp 10:

Khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì? Những việc làm đó có tác động như thế nào đến quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 10:

– Những việc làm của người Giec-man khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma:

+ Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nên nhiều vương quốc mới của ngườ Giec-man: Ăng-glô Xắc-xông, Vương quốc Phơ-răng, Vương quốc Đông Gốt, Tây Gốt…

+ Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi chia cho nhau.

+ Từ bỏ các tôn giáo nguyên thủy của mình và tiếp thu Ki-tô giáo, xây dựng nhà thờ và tìm cách chiếm ruộng đất của nông dân

– Tác động đến quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu:

+ Hình thành 2 giai cấp cơ bản của chế độ phong kiến là lãnh chúa phong kiến và nông nô.

+ Nông nô phụ thuộc vào các lãnh chúa phong kiến.

(BAIVIET.COM)