Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 34 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 34 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Hoạt động của cơ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 10 Trang 34 SGK Sinh học lớp 8:

Hãy chọn từ thích hợp trong khung bên và điền vào chỗ trống:

– Khi cơ ………. tạo ra một lực.

– Cầu thủ đá bóng tác động một ……………..vào một bóng.

– Kéo gầu nước, tay ta tác động một …………………vào gầu nước.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 34 SGK Sinh học lớp 8:

1. Khi cơ co tạo ra một lực.

2. Cầu thủ đá bóng tác dộng một lực đẩy vào quả bóng.

3. Kéo gầu nước tay ta tác dộng một lực kéo vào gầu nước.

BAIVIET.COM