Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 33 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 33 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 10 Trang 33 SGK Sinh học lớp 6

Thảo luận:

– Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần?

– Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không?

– Quan sát H.10.2 với H.7.4, rút ra nhận xét sự giống và khác nhau giữa sơ đồ chung tế bào thực vật với tế bào lông hút?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 33 SGK Sinh học lớp 6:

– Miền hút gồm 2 phần:

+ Vỏ: gồm biểu bì ( bảo vệ các bộ phận ben trong và hút nước và muối khoáng) và thịt vỏ (chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa).

+ Trụ giữa : gồm bó mạch ( vận chuyển các chất trong thân ) và ruột (chứa chất dự trữ).

– Mỗi lông hút là 1 tế bào bởi vì chúng có cấu tạo là 1 tế bào: gồm vách tế bào, tế bào chất, màng sinh chất,nhân, không bào.

– Chúng không tồn tại mãi vì mỗi tế bào chỉ có mộ thời gian sống nhất định sau đó sẽ chết và tiêu biến.

– So sánh tế bào lông hút và tế bào thực vật:

+ Giống nhau: gồm đầy đủ các thành phần của một tế bào thực vật: vách tế bào, tế bào chất, màng sinh chất,nhân, không bào.

+ Khác nhau:

• Tế bào lông hút: Vách tế bào mỏng, không bào lớn, không có lục lạp, nhân nằm ở phía đầu lông hút.

• Tế bào thực vật: Vách tế bào dày, không bào nhỏ, có lục lạp, nhân nằm sát thành tế bào.

BAIVIET.COM