Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 Trang 32 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 32 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 10 Trang 32 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy cho biết mục đích của biện pháp thủy lợi là gì ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 32 SGK Công nghệ lớp 10:

Mục đích của biện pháp thủy lợi là ngăn nước biển tràn vào (đắp đê ngăn nước biển), xây dựng hệ thống máng tưới, tiêu hợp lí để dẫn nước ngọt vào để rửa mặn.

BAIVIET.COM