Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 100 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 100 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 10 – Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 10 Trang 100 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho hai đường thẳng song song a và b (h.93).

Gọi A và B là hai điểm bất kì thuộc đường thẳng a, AH và BK là các đường vuông góc kẻ từ A và B đến đường thẳng b. Gọi độ dài AH là h. Tính độ dài BK theo h.

Tra loi cau hoi 1 Bai 10 trang 100 SGK Toan 8 - Tap 1 - De bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 100 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tra loi cau hoi 1 Bai 10 trang 100 SGK Toan 8 - Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)