Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 93 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 93 SGK toán Giải tích lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Nguyên hàm.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 93 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Tra loi cau hoi 1 Bai 1 trang 93 SGK Toan Giai tich lop 12 – De bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 93 SGK Toán Giải tích lớp 12:

F(x) = x³ vì (x³)’ = 3x² ;

F(x) = tanx vì (tanx)’ = 1/(cos²⁡x) .

(BAIVIET.COM)