Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 6 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 1  Bài 1 Trang 6 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 1Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 6 SGK Sinh học lớp 11:

Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 6 SGK Sinh học lớp 11:

Nước được cấu tạo bởi 1 nguyên tử oxi liên kết với 2 nguyên tử hidro bằng liên kết cộng hòa trị (dùng chung đôi electron). Do oxi có độ âm điện lớn nên nó có xu hướng kéo lệch đôi electron dùng chung về phía mình làm cho phân tử nước có tính chất phân cực: đầu oxi mang điện tích âm, đầu hidro mang điện tích dương. Do tính phân cực của mình, nước có vai trò rất quan trọng đối với tế bào:

– Nước là dung môi hòa tan nên nước là môi trường phản ứng trong mọi tế bào.

– Nước bảo vệ cho các cấu trúc sống của tế bào.

– Nước là chất phản ứng: tham gia trực tiếp vào các phản ứng hóa sinh trong tế bào như phản ứng thủy phân.

– Nước có vai trò suy trì hình thái của tế bào, mô.

BAIVIET.COM