Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 12:

Hãy nêu các ứng dụng của kĩ thuật điện tử trong sản xuất mà em biết.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 12:

Các ứng dụng của kĩ thuật điện tử trong sản xuất mà em biết: dùng sóng siêu âm để xác định vị trí khoáng sản để khai thác, xe tự hành,…

(BAIVIET.COM)