Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK toán lớp 9 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 9 – Tập 2:

a) Kiểm tra xem các cặp số (1 ; 1) và (0,5 ; 0) có là nghiệm của phương trình 2x – y = 1 hay không.

b) Tìm thêm một nghiệm khác của phương trình 2x – y = 1.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 9 – Tập 2:

a) Cặp số (1 ; 1) là nghiệm của phương trình 2x – y = 1 vì 2.1 – 1 = 1

Cặp số (0,5 ; 1) là nghiệm của phương trình 2x – y = 1 vì 2.0,5 – 1 ≠ 1

b) Chọn x = 2 ta có: 2.2 – y = 1 ⇔ y = 3

Vậy cặp số (2 ; 3) là một nghiệm của phương trình 2x – y = 1.

(BAIVIET.COM)