Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Hãy quan sát bảng 1 để biết cách lập một bảng sô liệu thống kê ban đầu trong các trường hợp tương tự. Chẳng hạn như điều tra số con trong từng gia đình (ghi theo tên các chủ hộ) trong một xóm, một phường,…

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Ví dụ như điều tra số con trong từng gia đình trong một xóm, người điều tra sẽ thu thập số liệu sau đó lập bảng số liệu

Bảng số liệu gồm một số thông tin cơ bản: số thứ tự, tên chủ hộ, số con trong từng gia đình theo tên chủ hộ của một xã

Ta có bảng mẫu:

STTTên chủ hộSố con
1Trần Văn An2
2Nguyễn Đức Bình1
3Lê Cường3
4Phạm Minh Đức2
5Bùi Huy Minh0
6Tô Hải Nam1
7Nguyễn Xuân Quý3
8Trần Bình Phước1
9Trần Đức Thọ2
10Đoàn Quang Thành0

(BAIVIET.COM)