Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Mở đầu về phương trình.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 8 – Tập 2:

Hãy cho ví dụ về:

a) Phương trình với ẩn y.

b) Phương trình với ẩn u.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 8 – Tập 2:

a) Phương trình với ẩn y: 15y + 1

b) Phương trình với ẩn u: 2u – 11

(BAIVIET.COM)