Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Menđen và Di truyền học.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy liên hệ với bản thân và xác định xem mình giống và khác bố mẹ ở những điểm nào (ví dụ: hình dạng tai, mắt, mũi, tóc, màu mắt, da,…)

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Sinh học lớp 9:

– Màu da: da vàng giống bố mẹ.

– Màu mắt: mắt đen giống mẹ khác bố mắt nâu.

– Hình dạng tóc: tóc xoăn giống bố khác mẹ tóc thẳng.

(BAIVIET.COM)