Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Bài mở đầu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Sinh học lớp 8:

– Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành động vật nào?

– Lớp động vật nào trong ngành Động vật không xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Sinh học lớp 8:

– Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã được tìm hiểu 6 ngành động vật:

+ Ngành động vật nguyên sinh

+ Ngành ruột khoang

+ Các ngành giun: giun dẹp, giun tròn, giun đốt

+ Ngành thân mềm

+ Ngành chân khớp

+ Ngành động vật có xương sống gồm các lớp: cá, lưỡng cư, bò sát và thú.

– Lớp động vật trong ngành Động vật không xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất là lớp Thú (đại diện điển hình là con người)

BAIVIET.COM