Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Công nghệ lớp 11:

Việc quy định khổ giấy có liên quan gì đến các thiết bị sản xuất giấy và in ấn?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Công nghệ lớp 11:

Việc quy định khổ giấy có liên quan đến kích cỡ của các thiết bị sản xuất giấy và in ấn.

(BAIVIET.COM)