Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán Hình học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 4 SGK toán Hình học lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Khái niệm về khối đa diện.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 4 SGK Toán Hình học lớp 12:

Nhắc lại định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 4 SGK Toán Hình học lớp 12:

– Hình lăng trụ là hình gồm có hai đáy là hai đa giác bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song, các mặt bên là hình bình hành, các cạnh bên song song hoặc bằng nhau

– Hình chóp là một hình không gian gồm có một đa giác gọi là mặt đáy, các tam giác chung đỉnh gọi là mặt bên, đỉnh chung của các mặt bên đó gọi là đỉnh của hình chóp.

(BAIVIET.COM)