Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 4 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 4 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 4 SGK Địa lí lớp 9:

Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 4 SGK Địa lí lớp 9:

Dệt thổ cẩm, đan lát, làm gốm, rèn sắt, …

(BAIVIET.COM)