Tóm tắt vào phần sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Người ta là hoa đất?

Câu hỏi 2 (Trang 95 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tóm tắt vào phần sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Người ta là hoa đất? Phần soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 1 tuần 28 trang 95 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Tên bài: …

+ Nội dung chính

+ Nhân vật

Trả lời:

Tên bàiNội dung chínhNhân vật
Bốn anh tàiNgợi ca tài năng, nhiệt tình làm việc nghĩa của bốn anh em Cẩu Khay trừ ác cứu dânCẩu Khay, Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước, Lấy Tay Đục Máng, yêu tinh, bà lão
Anh hùng lao động Trần Đại NghĩaCa ngợi người anh hùng Trần Đại Nghĩa đã cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và đặt nền móng xây dựng nền khoa học trẻ của Việt NamTrần Đại Nghĩa

(BAIVIET.COM)