Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai và đã được giúp đỡ như thế nào?

Câu hỏi 1 (Trang 14 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai và đã được giúp đỡ như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Bốn anh tài (Tiếp theo) trang 14 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Tới nơi yêu tinh ở, bốn anh em Cẩu Khây gặp bà cụ già chăn bò cho yêu tinh. Bà cụ đã nấu cơm cho bốn anh em ăn no, canh giấc cho anh em ngủ và giục bốn anh em chạy trốn khi thấy yêu tinh đã trở về.

(BAIVIET.COM)