Tổ chức họp nhóm trao đổi về câu hỏi: “Em cần làm gì để bảo vệ môi trường” ?

Câu hỏi 1: (Trang 112 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tổ chức họp nhóm trao đổi về câu hỏi: “Em cần làm gì để bảo vệ môi trường” ? phần soạn bài tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường trang 112 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Tiến hành họp nhóm theo sự hướng dẫn của thầy, cô giáo.

(BAIVIET.COM)