Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện qua các câu nào ở khổ 1?

Câu hỏi 1: (Trang 107 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện qua các câu nào ở khổ 1? Phần soạn bài tập đọc Vàm Cỏ Đông trang 106, 107 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện ở các câu: Anh mãi gọi với lòng tha thiết Vàm Cỏ Đông ! Ơi Vàm Cỏ Đông.

(BAIVIET.COM)