Tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cho cụ từ thuở học vỡ lòng như thế nào?

Câu hỏi 2 (Trang 80 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cho cụ từ thuở học vỡ lòng như thế nào? Tìm những chi tiết biểu hiện tình cảm đó? Phần soạn bài Tập đọc: Nghĩa thầy trò trang 80 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Đối với người thầy đã dạy mình từ thuở học vỡ lòng, thầy giáo Chu rất mực tôn kính.

Những chi tiết biểu hiện sự tôn kính đó là:

– Thầy mời học trò cùng thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng.

– Thầy chắp tay cung kính với cụ đồ.

– Thầy cung kính thưa với cụ: “Lạy thầy, hôm nay con đem tất cả các môn sinh đến tạ ơn thầy.”

(BAIVIET.COM)