Tình cảm của Bác với đồng bào miền Nam thể hiện như thế nào?

Câu hỏi 3: (Trang 101 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tình cảm của Bác với đồng bào miền Nam thể hiện như thế nào? Phần soạn bài tập đọc Luôn nghĩ đến miền Nam trang 100, 101 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Bác rất yêu thương đồng bào miền Nam, luôn quan tâm tới tình hình của miền Nam chiến đấu. Có lần Bác đã nói “Miền Nam trong trái tim tôi”. Lúc sắp mất, Bác vẫn còn nghĩ đến miền Nam, mong miền Nam thắng giặc.

(BAIVIET.COM)