Tìm vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), vế câu chỉ kết quả và các quan hệ từ nối chúng trong những ví dụ sau?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 39 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), vế câu chỉ kết quả và các quan hệ từ nối chúng trong những ví dụ sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 22) trang 39 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường.

Theo CẬU BÉ THÔNG MINH

b) Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương

TRƯƠNG QUỐC KHÁNH

Trả lời:

a) Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày mấy bước -> Vế ĐK

thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi một ngày cày được mấy đường. -> Vế KQ

(cặp QHT nếu thì)

b) Nếu là chim -> Vế GT

tôi sẽ là loài bồ câu trắng. -> Vế KQ (QHT nếu)

Nếu là hoa -> Vế GT

tôi sẽ là một đóa hướng dương. -> Vế KQ (QHT nếu)

Nếu là mây -> Vế GT

tôi sẽ là một vầng mây ấm. -> Vế KQ (QHT nếu)

(BAIVIET.COM)