Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng có trong đoạn thơ sau?

Câu hỏi 3 (Trang 48 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng có trong đoạn thơ sau? Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Cao Bằng trang 47 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

CỬA GIÓ TÙNG CHINH

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn
Gió vù vù quất ngang cành bứa
Trong xa xa nhập nhòe ánh lửa
Vật vờ đầu súng sương sa.
Cửa gió này người xưa gọi là Ngã ba
Cắt con suối hai chiều dâng lũ
Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, pù xai hội tụ
Chắn lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh

Theo ĐÀO NGUYÊN BẢO

Trả lời:

Viết sai

Sửa lại

Hai ngàn

Hai Ngàn

Ngã ba

Ngã Ba

Pù mo

Pù Mo

Pù xai

Pù Xai

(BAIVIET.COM)