Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi – các vần ât hoặc âc?

Câu hỏi 2 (Trang 156 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi – các vần ât hoặc âc? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Kéo co trang 56 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Tìm và viết các từ ngữ:

a) Chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

– Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân.

– Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật.

– Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu.

b) Chứa tiếng có các vần ât hoặc âc, có nghĩa như sau :

– Ôm lấy nhau và cố sức làm cho đối phương ngã.

– Nâng lên cao một chút.

– Búp bê nhựa hình người, bụng tròn, hễ đặt nằm là bật dậy.

Trả lời:

Tìm và viết các từ ngữ

a) – nhảy dây

b) – đấu vật

– múa rối – nhấc

– giao bóng – lật đật.

(BAIVIET.COM)