Tìm và viết các từ bắt đầu bằng l hay n hoặc v hay d ?

Câu hỏi 2: (Trang 120 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm và viết các từ bắt đầu bằng l hay n hoặc v hay d ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Hạt mưa trang 120 SGK tiếng việt tập 2.

Tìm và viết các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

– Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta.
– Nơi tận cùng ở phía nam trái đất, quanh năm đóng băng.
– Tên một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc.

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau:

– Màu của cánh đồng lúa chín.
– Cây cùng họ với cau, lá to, quả chứa nước ngọt, có cùi.
– Loài thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà.

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

– Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta -> Lào
– Nơi tận cùng ở phía nam trái đất, quanh năm đóng băng —> Nam cực
– Tên một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc -> Thái Lan

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hay d, có nghĩa như sau :

– Màu của cánh đồng lúa chín -> vàng
– Cây cùng họ với cau, lá to, quả chứa nước ngọt, có cùi -> dừa
– Loài thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà -> voi.

(BAIVIET.COM)