Tìm từ trong ngoặc đơn có cùng nghĩa với các từ dùng ở miền Trung?

Câu hỏi 2: (Trang 107 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Em hãy tìm từ trong ngoặc đơn cùng nghĩa với các từ ấy? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương trang 107, 108 SGK tiếng việt tập 1.

Gan chi gan rứa, mẹ nờ

Mẹ rằng: cứu nước, mình chờ chi ai?

Chẳng bằng con gái, con trai

Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

… Tàu bay hắn bắn sớm trưa

Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò…

TỐ HỮU

(thế, nó, gì, tôi, à)

Trả lời:

Có thể thay chi bằng gì, rứa bằng thế, nờ bằng à, tui bằng tôi, hắn bằng nó.

(BAIVIET.COM)