Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay cho từ quê hương ở đoạn văn sau ?

Câu hỏi 2: (Trang 89 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay cho từ quê hương ở đoạn văn sau ? phần soạn bài luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Quê hương trang 89 SGK tiếng việt tập 1.

Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay cho từ quê hương ở đoạn văn sau :

Tây Nguyên là quê hương của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.

(quê quán, quê chất đất tổ, đất nước, giang sơn, nơi chôn rau cắt rốn)

Trả lời:

Tây Nguyên là quê cha đất tổ của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.

– Ngoài các từ quê cha đất tổ, có thể thay từ quê hương bằng từ quê quán, nơi chôn nhau cắt rốn.

(BAIVIET.COM)