Tìm từ nghĩa ở cột B thích hợp với mỗi từ ở cột A?

Giải câu 1 – Nhận xét (Trang 66 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm từ nghĩa ở cột B thích hợp với mỗi từ ở cột A? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa trang 66 – 67 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

A

B

1. Rănga) Bộ phận ở hai bên đầu người và động vật, dùng để nghe.
2. Mũib) Phần xương cứng, màu trắng, mọc trên hàm, dùng để cắn, giữ và nhai thức ăn.
3. Taic) Bộ phận nhô lên ở mặt người hoặc động vật có xương sống, dùng để thở và ngửi.

Trả lời:

Răng – b; Mũi – c; Tai – a.

(BAIVIET.COM)