Tìm trong đoạn văn trên, 3 danh từ, 3 động từ?

Câu hỏi 3 (Trang 99 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm trong đoạn văn trên, 3 danh từ, 3 động từ? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6 trang 99 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả Lời:

– 3 danh từ: tầm, cánh, chú chuồn chuồn, tre, gió, bờ, ao, khóm, khoai nước, cảnh, đất nước, cánh, đồng, đàn, trâu, cỏ, dòng, sông, đoàn, thuyền, tầng, đàn, cò, trời.

– 3 động từ: rì rào, rung rinh, hiện ra, gặm, ngược xuôi, bay.

(BAIVIET.COM)