Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1, một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

Câu hỏi 4d (Trang 138 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1, một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì?Phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại trang 137 – 138 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

– Chị là chị gái của em nhé.

– Chị là chị gái của em mãi mãi.

Danh từ làm vị ngữ – từ chị trong hai câu trên – phải đứng sau từ là.

(BAIVIET.COM)