Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1 một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì?

Câu hỏi 4a (Trang 138 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1 một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại trang 137 – 138 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì?

– Nguyên (danh từ) quay sang toi, giọng nghẹn ngào.

– Tôi (đại từ) đi cắm trại với lớp.

(BAIVIET.COM)