Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1, một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

Câu hỏi 4c (Trang 138 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1, một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại trang 137 – 138 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

– Chị (đại từ gốc danh từ) là chị gái của em nhé!

– Chị (đại từ gốc danh từ) sẽ là chị của em mãi mãi.

(BAIVIET.COM)