Tìm trong đoạn tả cảnh rừng khuya dưới đây những tiếng có chứa yê hoặc ya?

Giải câu 2 (Trang 76 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm trong đoạn tả cảnh rừng khuya dưới đây những tiếng có chứa hoặc ya? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Kì diệu rừng xanh, trang 76 – 77 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Chúng tôi mải miết đi nhưng chưa kịp qua hết cánh rừng thì mặt trời đã xuống khuất. Màn đêm dần bao trùm mỗi lúc một dày đặc trên những ngọn cây. Gió bắt đầu nổi lên. Rừng khuya xào xạc như thì thào kể những truyền thuyết tự ngàn xưa. Tôi cố căng mắt nhìn xuyên qua màn đêm thăm thẳm với hi vọng tìm thấy một đốm lửa báo hiệu có một bản làng bình yên phía xa đang chờ đón.

Trả lời:

Những tiếng có chứa yê hoặc ya: Khuya, truyền thuyết, yên.

(BAIVIET.COM)